Adres

05-530 Góra Kalwaria, Pijarska 121

Numer kontaktowy

+48 605 099 273

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOP-FOL Luiza Jankowska z siedzibą w Warszawie.

2) kontakt z Administratorem danych osobowych: luiza@top-fol.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia .

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) . 

6) Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy , nawiązaniu współpracy.